Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, die alleen Oostersch is in haar weelderigheid, terwijl sommigen van hen alleen Joden blijven, uit vrees van door de maatschappij voor ploerten te worden gehouden. Maar de Jood uit den middenstand houdt zich meer aan zijn kaste, en om redenen aan die kaste zelf ontleend. Gastvrij te zijn tegenover den Christen, wanneer men niet bij hen kan dineeren, zou zijn aan het kortste eind trekken; zijn zonen bij u aan huis noodigen, terwijl ze niet met uw dochters kunnen trouwen, zou zijn willens en wetens lastige verwikkelingen in het leven roepen. In den handel, in burgerlijke aangelegenheden, in politiek, heeft de Jood zich gemakkelijk bij zijn medeburgers aangesloten, maar allerlei maatschappelijke betrekkingen worden alleen mogelijk door een godsdienstigen achteruitgang, dien zij op hun beurt verhaasten. Een Christen in een gezelschap van Joden uit den middenstand is als een leeuw in een kuil van Daniël. Zij zijn vol ontzag en toonen hem hun profetischen kant.

Mevrouw Henry Goldsmith behoorde tot den hoogeren middenstand en haar man was de financieele vertegenwoordiger van de Kensington Synagoge in het Algemeen Kerkbestuur, maar haar zwanenhals was nog gebogen onder het juk van Noord-Londensch, om niet te zeggen provinciaalsch Judaïsme. Zoo waren er dezen avond geen van die uiterlijkheden, die aan Kerstmis deden denken en die men zoo vaak vindt in „goede" Joodsche huizen — geen plumpudding, geen rozijnen uit brandende rum te grijpen, geen marentak, niet eens een Kerstboom. Want mevrouw Henry Goldsmith hield niet van dat coquetteeren met de Christelijkheid. Ze zou u hebben gezegd, dat het een bloot toeval was, dat het diner juist samenviel met Kerstavond; een gelukkig toeval, in zooverre, dat de Joden op Kerstmis vanzelf tijd hadden voor gezelligheid. Wat zij vierde, dat was het Chanukohfeest — het feest van het opnieuw inwijden van den Tempel, nadat die bezoedeld was door Antiochus Epiphanes — en de nagedachtenis van den nationalen held, Judas Maccabaeus. Kerstmis-pistaches zouden onvereenigbaar zijn geweest met

Sluiten