Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studiebeurs kreeg voor logica ? Ik had gewild dat zij in eens zou doorstudeeren voor doctor in de letteren, maar de dokter zeide dat zij wat rust moest nemen." Zij legde liefkoozend de hand op Esthers hoofd.

Esther keek verlegen.

„Ze is dus nog candidaat?" zeide Raphael glimlachend, maar blijkbaar getroffen.

„Ja, maar niet voor lang, hoop ik," antwoordde mevrouw Goldsmith. „Kom lieveling, iedereen sterft van verlangen om een van uw liedjes te hooren."

„Dat sterven is voorbarig," zeide Esther. „U weet dat ik alleen voor mijn eigen pleizier zing ?"

„Zing nu voor het mijne," zeide Raphael dringend.

„Om u aan het lachen te brengen ?" vroeg Esther. „U zult natuurlijk lachen over mijn manier van begeleiden. De vingers moeten daaraan gewoon zijn van de jeugd af aan — "

Haar oogen voltooiden den zin: „En u weet welk een jeugd ik had." Die blik scheen hun innerlijke sympathie te bezegelen.

Zij ging naar de piano en zong met een zwakke, maar geoefende sopraan een vreemde ballade vol treurigheid. Aan Raphael, die nimmer de droevige gezangen van de Zonen van het Verbond had gehoord, of de Poolsche liedjes van Fanny Belcovitch, scheen die ook zeer oorspronkelijk toe. Hij had zich gaarne geheel willen overgeven aan de zoete melancholie er van, maar mevrouw Goldsmith, die op Esthers plaats naast hem was gaan zitten, maakte hem dat onmogelijk.

„Haar eigen werk, woorden en muziek," fluisterde 'zij. „Ik had gewild dat zij het zou uitgeven, maar ze is zoo beschroomd en teruggetrokken van aard. Wie zou denken dat zij de dochter was van een armen immigrant, een ruwe diamant, die opgeraapt en gepolijst is ? Als u werkelijk een nieuw Joodsch blad gaat oprichten, zou zij u van dienst kunnen zijn. En dan is er nog miss Cissy Levine; u heeft natuurlijk haar romans gelezen ? Ze zijn heel lief. Weet u, ik geloof dat wij een nieuw blad hoog noodig hebben en u

Sluiten