Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gekheid! Kunt u uw geld niet beter gebruiken?"

iP5. WaS Waar- ^aph^} had tastbaarder philanthropische

vermaakfeEnmher V1Jfdmzend Pond door zijn tante

het ^ 5J T Pr^k?SCh ^en°e^ om in te zien, dat

van het TnT' en,heer Go!dsmith evengoed in het belang van het Judaïsme kon worden besteed als voor iets anders

Hij was niet heelemaal op zijn gemak over de kleine logen,' die voor de transactie noodig zou zijn, maar de verzekeringen van den heer Goldsmith, gepaard met ziin ei?en overtuiging dat er geen werkelijk bedrog of kwaad bij de zaak was, hadden ten slotte de' overhanl De heer Gold smith ging toen en beloofde over een uur terug- te

i °T"\ ^7.! ^aPhaeI'. van nieuwe- hoop vervuld, een inval deed bij het comité. Maar zijn eerste ervaring van een koop1 sluiten1 was niet gelukkiger dan zijn andere wereldsche ondervinding Toen hij zich bereid verklaarde hen te ontlaten van de zorg het blad voort te zetten, staarden zij srWH -aT; t0en beSonnen zij te lachen en ten slotte

laten hed ^ nTUlSten.-. uAlsof ziJ hem h<* geloof zouden t !PM ? ?en zij be£rePen dat hij bereid was iets te betalen, steeg de waarde van De Vlag van Judah van

minder dan een dubbeltje tot meer dan tweehonderd pond iedereen sprak er van, de reputatie van het blad was gemaakt de volgende week zouden ze een dubbele oplaag maken.

de "verbaasde fophael"08 P°"d «ide

ZeideWSuikë™a„Denk de ^Mjettea!"

. "Maar u besch°uwt de zaak niet van het rechte standpunt," betoogde De Haan, wiens reeds van nature buitengewoon

t w u bestudeeren van den Talmud nog was

ons vJS l ui °"S ^°k m°ge gekost hebben, het zou

ons ved meer hebben gekost, indien wij onzen redacteur

hadden moeten betalen en het is heel onaardig van u dat buiten rekening te laten."

Raphael was overbluft.

Sluiten