Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mevrouw Goldsmith, evenals alle Jodinnen, een geboren huwelijksmakelaarster en niet ongenegen in den populairen predikant een soort van aangenomen schoonzoon te zien. Zij bekende het zich zelf niet» maar instinctmatig kon zij het denkbeeld niet verdragen, dat Esther zou trouwen in den stand van haar beschermster. Strelitski was, hoewel voor een Joodsch geestelijke een man van aanzien, van nederige afkomst evenals Esther. Het zou een huwelijk zijn, waaraan zij van haar voetstuk af met oprechte hartelijkheid jegens beide partijen haar zegen zou kunnen geven.

De populaire predikant zag er afgetobd en zenuwachtig uit. Hij was wel twintig jaren ouder geworden sedert zijn uitbarsting in de Heilige Land-Liga. De zwarte lok hing mistroostig over zijn voorhoofd; hij zat naast Esther, maar zag haar zelden aan en richtte zelden het woord tot haar, zoodat haar zwijgen en kwalijk verborgen antipathie zijn somberheid niet merkbaar verhoogden. Nu en dan kwam hij uit beleefdheid jegens zijn gastvrouw los en zeide hij een paar pittige zinnen; maar voorspoed scheen den voormaligen armen Russischen student geen geluk te hebben aangebracht, niettegenstaande hij daartoe zonder hulp van anderen was geraakt.

Sluiten