Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

COMEDIE OF TREURSPEL ?

De weken gingen voorbij en Paschen was in aantocht. I hans bracht de terugkeer van het feest Esther geen emoties. Het was niet meer voor haar een wonderlijke tijd, met vreemde dingen om te eten en te drinken, en een van betrekkelijken overvloed — wat nog vreemder was. Gebrek aan eetlust was thans het voornaamste gebrek op het stuk van voeding. Niemand behoefde beste kleeren aan te trekken in een wereld, waarin het met de kleeren zoo goed mogelijk gesteld was. Behalve de gespikkelde Paaschbrooden was er bijna geen uiterlijk kenteeken van het gewijde feest. Terwijl m het Ghetto alles in rep en roer was, bleef Kensingtonlerras rustig in het bewustzijn van voortdurende zindelijkheid. Ook ging Henry Goldsmith niet zelf door het huis snuffelen zoekende naar kruimels gezuurd brood. Maiy O'Reilly zorgde voor dat alles en de Goldsmith's hadden onbepaald vertrouwen in hare getrouwheid aan de tradities van hun geloof. De avond van den dag voor Paschen was dientengevolge, in plaats van te worden gebruikt om visch te bakken en voorraad op te doen, beschikbaar voor wereldscher bezigheden. Esther bijv. had met Addie afgesproken het debuut van een nieuwen Hamlet te gaan zien. Addie had haar gevraagd te gaan, zeggend dat Raphael, die haar zou komen halen, het idee had geopperd dat zij haar vriendin zou meenemen — want zij waren dikke vriendinnen geworden,

Sluiten