Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

DE VLAG FLADDERT.

De V/ag van Judah, prijs een penny, het meest gelezen van alle Joodsche bladen, bleef fladderen, den strijd, den wind en de concurrentie trotseerend. Met Paschen was er een bedrieglijke vermeerdering geweest van advertenties, die de voortreffelijkheid van al wat ongedeesemd was verkondigden. Maar tegen het eind van het feest vielen de meeste dezer uit, na een leven even kort als dat van narcissen. Raphael was wanhopig over den mageren, schralen aanblik der vroeger zoo voorspoedig lijkende bladzijden. Het wekelijksch verlies op de courant drukte hem.

„Het zal nooit gaan!" zeide de tweede redacteur, zijn romantische lokken schuddend, „zoolang we de „Upper Ten" niet hebben. Die tien kunnen het blad doen leven, evenals zij het vermoorden door hun steun er aan te onttrekken."

„Maar zij moeten toch vroeger of later rekening met ons houden," zeide Raphael.

„Het zal een lange rekening worden," vrees ik. „Volg mijn raad en doe er meer boter bij. Natuurlijk kosjere."

De kleine zigeuner lachte zoo hartelijk als dat ging met zijn monocle.

„Neen, we moeten trouw blijven aan onze beginselen. Per slot van rekening hebben we in den laatsten tijd sommige zeer goede artikelen gehad. Die van Pinchas zijn ook niet kwaad."

Sluiten