Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat een sjnorrer iemand is aan wien men halve shillings geeft. Als een rijke familie een moederloos meisje, zooals jij, tot zich neemt, kleedt en den kost geeft, dan is het den Hemel tergen, als men wegloopt en zijn eigen brood wil verdienen! Je brood verdienen! Poepoe! Hoe zul je dat aanleggen, met je mooie handschoentjes. Je staat nu heelemaal alleen op de wereld; je vader kan je niet meer helpen. Hij deed genoeg voor je toen je klein waart, door je op school te laten terwijl je lucifers had moeten verkoopen. Je zult gebrek lijden en bij mij om hulp komen, dat zul je doen."

„Ik zal misschien gebrek lijden, maar bij u komen, nooit," riep Esther, nu werkelijk verbitterd door hetgeen er waar was in Malke's woorden. Inderdaad, hoe zou zij aan den kost komen! Trotsch keerde zij de oude vrouw den rug toe, niet zonder zich een dergelijk tooneel in haar jeugd te herinneren. De geschiedenis herhaalde zich zelf op kleiner schaal dan met haar waardigheid vereenigbaar was. Toen zij op straat kwam zag zij Milly voor de deur van haar eigen huis aan den overkant in gesprek met een jonge dame. Milly had de vreemde bezoekster bij haar moeder zien ingaan, want de twee vijandige partijen voerden een stelsel van spionage van achter hun respectieve gazen gordijnen, en was naar de deur gegaan om haar beter te kunnen opnemen toen zij heenging. Esther liep het plein over zonder dat het in haar bedoeling lag van Milly notitie te nemen. De onbeteekenende dochter trok haar nog minder aan dan de moeder; bovendien zou deze een bezoek aan de dochter opvatten als een flauwe wraakoefening. Maar, naar het schijnt, in antwoord op een opmerking van Milly, keerde de jonge dame zich om ten einde naar Esther te zien en toen herkende Esther in haar Hanna Jacobs. Zij gevoelde zich niet op haar gemak en zag er tegen op de kennis met Levi's familie te hernieuwen; een tweede opwelling echter deed haar tot het groepje oversteken en zij moest de onvermijdelijke begroetingen over zich heen laten gaan. Maar

Sluiten