Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoozeer het ontslag dat hem hinderde, maar een genie en een idealist te worden genoemd — zijn eigen orthodoxie te zien betwist - juist nu, dat was een hevige schok.

„Pinchas!" zei hij, toen hij tot kalmte was gekomen Pinchas wilde niet opkijken. Hij hield zijn gelaat nog altijd in zijn handen begraven. „Pinchas, luister eens Je bent in mijn plaats tot redacteur benoemd. Jij zult het volgend

nummer redigeeren."

Pinchas' hoofd richtte zich op als een katapult, loen sprong hij van zijn stoel en bukte naar Raphaels jaspand,

die hij hartstochtelijk kuste. .

O mijn weldoener, mijn weldoener!" nep hij, halt krankzinnig van vreugde. „Nu zal ik het Engelsche Judaïsme in mijn macht krijgen. O, mijn weldoener!

„Neen, neen," zeide Raphael zich losmakend. „Ik heb

er niets mee uit te staan.?, ( .

„Maar het blad — ^ is van u!" zeide de dichter in

zijn opgewondenheid zijn taal radbrakend.

„Neen, ik ben alleen maar redacteur. Ik ben ontslagen

en jij bent in mijn plaats benoemd."

Pinchas zakte in zijn stoel neer als een klomp lood. Hij liet het hoofd weer hangen en kruiste de armen.

„Dan zullen ze mij niet tot redacteur krijgen, zeide hij

^ „Gekheid, waarom niet?" zeide Raphael kleurend.

".Waarvoor ziet u mij aan?" vroeg Pinchas verontwaardigd. „Denkt u, dat ik een steen in plaats van een hart heb, zooals de afgevaardigde Gideon, of uw Engelsche makelaars en rabbi's? Neen, u zult redacteur blijven. Zij denken dat u niet knap, niet orthodox genoeg is; zij willen mij hebben; maar wees niet bang, ik neem het met aan. ^

„Maar wat moet er dan van het volgend nummer worden. bracht Raphael getroffen in het midden. „Ik kan het niet

redigeeren." , ,„ .

„Wat kan het u schelen! Laat het blad doodgaan nep Pinchas met sombere voldoening. „U hebt het blad ge-

Sluiten