Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goedkoops Uitgave van ZANGWILL's Werken.

DROOMERS VAN HET GHETTO.

Prijs in 3 deelen ingenaaid ƒ4.50, in 3 deelen gebonden ƒ5.70

De Tijdspiegel: Dit is een litterair kunstwerk van den eersten rang. De Hervorming: Om zulk een boek te schrijven, moet men een kunstenaar zijn bij de gratie Gods.

GHETTO TREURSPELEN. Prijs ing. ƒ1.50, geb. ƒ1.90

De Telegraaf: Dit boek is aangrijpende lectuur en het is goede

lectuur ook. Het is een der beste boeken van ZANGWILL. Het Handelsblad: Het brengt sterk onder den indruk van Zangwill's groot talent. De vier schetsen bevatten werkelijk elk een treurspel.

ZIJ, DIE IN DUISTERNIS OMGAAN. Prijs ing. ƒ1.50, geb. ƒ 1.90 De Tijdspiegel: Deze nieuwe bundel Ghetto Treurspelen brengt ons weer een viertal mooie verhalen, waarin de lezer opnieuw sterk onder den indruk komt van ZANGWILL's groot talent.

STERVEN IN JERUZALEM. Prijs ing. ƒ1.50, geb. ƒ1.90

Het Handelsblad: Dit boek verdient hetzelfde succes, dat de vorige werken van den schrijver gehad hebben.

KINDEREN VAN HET GHETTO. 2e dr. Prijs ing./1.50, geb. ƒ1.90 Het Handelsblad: Een goed boek, zoo belangwekkend als wij in

tijden niet te zien kregen.

De Hervorming: Het is een heerlijk boek, een boek vol humor. De Tijdspiegel: Een merkwaardig boek over het merkwaardige volk der oudheid.

Kerkelijke Courant: Een prachtige schildering van een wanhopend gevoerden strijd.

KLEINKINDEREN VAN HET GHETTO.

Prijs in 2 deelen ingenaaid ƒ1.50, gebonden ƒ 1.90 Nieuws van den Dag: Dit werk zal een groot succes ten deel vallen. Kerkelijke Courant: Het zal voor velen een waar genot zijn zich met dezen roman bezig te houden.

DE OUDE VRIJSTERS' CLUB. Prijs 2 dln. ing. ƒ1.50, geb. ƒ 1.90 Het Vaderland: Hier heerscht het komische, het humoristische en

ZANGWILL is ook daarin een meester.

Het Handelsblad: Iedereen zal met genoegen dit boek ter hand nemen. Nederl. Spectator: Geen vroeger werk van ZANGWILL was zoo rijk aan geest.

DE VRIJGEZELLEN CLUB. Prijs 2 dln. ing. ƒ1.50, geb. ƒ1.90

De Indische Mercuur: Men moet een ZANGWILL zijn om op dat stramien een boek te borduren, zóó geestig en leesbaar als het zijne. Het Handelsblad: ZANGWILL heeft ook in dit boek getoond veel opmerkingsgave te bezitten.

Sluiten