Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze verwarring ? Met die vragen komen we nu tot hem.

Hij heeft gezien en geloofd, dat Jehova de Heilige, de alleen verhevene, de waarlijk levende is: hoe staat hij nu met dit zijn geloof tegenover die Assyrische wereldmacht, voor welke alles hier op aarde moet bukken? Hij zou het ons in één woord hebben verklaard: die Assyriërs doen niets anders dan wat Jehova besloten heeft; Jehova staat boven hen en gebruikt hen voor zijn plan. Dat klinkt zeker eenvoudig genoeg, vooral voor ons die van der jeugd af geleerd hebben te belijden: „ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde", en dat „alle schepselen alzoo in zijne hand zijn, dat zij, tegen zijnen wil, zich noch roeren noch bewegen kunnen." Maar laat ons eens indenken wat het voor een man als Jezaja en in zijn tijd beteekende.

Voor ons is het zoo iets van zelf sprekends, dat er slechts één God is, almachtig, albestierend, maarzoo was het niet voor de menschen van die dagen. Ieder volk, ieder land had zijn eigene godheid — dat was toenmaals het algemeen geloof — en de god van een grooter land en een sterker volk was natuurlijk ook machtiger dan die van een klein volk.

Wist men nu echter in Juda niet beter? Voorzeker, men had er beter kunnen weten, de hoogheid van den éénen, waarachtigen God was er verkondigd ook reeds vóór Jezaja, maar daarom moeten we niet meenen, dat dit geloof reeds in het hart der menigte

Sluiten