Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Hem te gehoorzamen en op Hem te vertrouwen, in één woord door eerst en vooral en altoos met Hem te rekenen. En wij hebben aan den profeet zeiven gezien, hoe het leven wordt, als dit geloof de ziel vervult: een grootsch leven, een leven van zekerheid en kracht, van rustige kalmte en moed.

O zeker, Jezaja heeft niet alles gezegd, niet op alle vragen antwoord gegeven. Misschien wierpen zijne tijdgenooten hem soms wel tegen: wat wilt gij toch! Als wij geen torens en vestingen mogen bouwen, als wij geen verbond mogen sluiten met onze buren, wat dan toch? Stilzitten en vertrouwen; maar mogen wij dan geen middelen gebruiken die voor de hand liggen? Geef ons toch wat meer praktischen raad, reken toch eens met dit belang en die omstandigheid!

Ach, zoo zijn ook wij wel gewoon het ideaal, den eisch Gods van ons af te houden met allerlei vragen die recht van bestaan schijnen te hebben; met allerlei overwegingen, niet van belang ontbloot; met allerlei gewichtige, soms vrome redeneeringen. Wij maken het ons daarmee zoo druk, dat het beginsel zelf in een hoek raakt en, als waardeloos voor het dagelijksch gebruik nooit voor den dag komt.

Dan doet het verkeer met een man als Jezaja goed. Hij heft ons op boven ons kleine leven met al zijn angstvalligheid; hij roept ons telkens uit onze kleine overleggingen terug tot de groote gedachte Gods; hij

Sluiten