Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met moeite in schijnbaar hopeloozen kamp; elke uitwendige macht, alle uiterlijke glorie wordt haar ontroofd, schouderophalend, met spottenden glimlach gaan de machten der wereld haar voorbij. De Kerk moet weer onder het kruis; zal zij niet gaan — zoo vragen reeds kleinmoedig hare kinderen — in den dood?

In zulke tijden vooral heeft de gemeente behoefte aan het profetische woord, als aan een licht, schijnende in een duistere plaats. Om te verstaan de wegen, waarop haar Heer haar leidt, waarom Hij schijnbaar haar verlaat; om te leeren, waar zij haar kracht zal zoeken tegen den opdringenden vijand; om geloof en hoop vast te houden of weer te vinden in de ruïne van haar verwachtingen. Het profetische woord dat Israël heeft begeleid en voorgelicht op zijn moeilijken weg door de eeuwen, kan nog evenzeer de gemeente der N. Verbonds dienen, want wat met Israël is gebeurd, het is hun overkomen tot voorbeelden en beschreven tot waarschuwing voor ons (1 Cor. 10:11).

Welnu, in Israëls historie vinden wij telkens, als in die der latere Kerk, het kruis. Het heeft gekend den tijd van David en Salomo, toen de omringende volken schatting betaalden en de grenzen des rijks een groot deel der destijds bekende wereld omspanden, den tijd, waarop latere eeuwen met jaloerschheid terugzagen ; doch na Salomo's dood verbleekte spoedig de

Sluiten