Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat waarschuwing ook voor onzen tijd! Wij schermen tegenwoordig wat al te luid met het woord „Christelijk". Wij hebben een „Christelijke" staatkunde, een „Christelijke" regeering, „Christelijke" partijen enz. enz., en, mij dunkt, wij pochen wel eens al te hoogmoedig op onze „Christelijkheid tegenover de wereld. Wij zeggen het ongeloof het oordeel aan op een toon van veiligheid, die bij het „misschien" van den profeet niet past. Ligt het aan mij, wanneer ik in veel wat zich als „Christelijk aandient, de trekken mis van het „arm en ellendig" volk dat opJehova'snaam — daarop alleen — vertrouwt?

Als een dreigende, sombere bas heeft de toon, door Zefanja aangeslagen, telkens opnieuw de menschheid aangegrepen; hij gaf denMiddeleeuwscben dichter het motief voor zijn roerend boetelied over den „Dies Irae", den „Dag des Toorns;" ook wij kunnen niet zonder schade voor de waarachtigheid en de diepte van ons Christendom weigeren ons innerlijk leven telkens op dien toon te laten stemmen.

Sluiten