Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Niet ontkomen mag de vlugge,

„niet ontkomen de held.

„In het Noorden, langa de rivier den Eufraat,

„zijn zij gestruikeld, gevallen" (46 : 5, 6).

Waarlijk, zoo was het. De dappere Necho moest wijken voor den jongen Babyloniër, bij Karkemis aan den Eufraat werd het Egyptische leger door Nebukadrezar totaal verslagen.

Dat gebeurde in het jaar G05 v. Chr., een van die jaren die voor een eeuw tellen; waarin het lot van de wereld voor lange tijden wordt beslist. Zoo was in dien slag bij Karkemis beslecht, wie in de eerste halve eeuw tenminste de heer van Azië zou zijn. Egypte moest zich bergen in zijn eigen land en Nebukadrezar kon, zoo goed als ongehinderd, voorttrekken naar Kanaiin tot Jeruzalem toe.

Beseften wie daar te Jeruzalem van die gebeurtenissen aan den Eufraat hoorden de beteekenis ervan ? Zij jubelden wel over de nederlaag van den Egyptischen koning; maar zagen zij niet wie daar achter de vluchtenden aankwamen? Eén was er zeker in Jeruzalem, die de beteekenis van dit alles volkomen doorgrondde, en die eene was Jeremia. Hij, als profeet door den Geest des Heeren verlicht, doorzag den raad Gods, hij verstond de gedachten, de bedoelingen Gods in al wat er nu op het wereldtooneel plaats greep, hij erkende de teekenen des tijds. En wat hij

Sluiten