Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schare: „zie, gij verlaat u op leugentaal waarbij gij geen baat zult vinden! Hoe, stelen, doodslaan, echtbreken, valsch zweren, voor den Baal rooken en dan komt gij en gaat voor mij staan in dit huis en zegt: wy zijn gcrod .. • • Is ds.ii dit huis wR&rovGr mijn nti&m is uitgeroepen, in uwe oogen een roovershol geworden? Dan zal het er ook mee gaan als met een roovershol: verwoest wordt deze tempel als de tempel van Silo, en gij zelf, gij wordt weggeworpen van hier."

Verwondert u het woedend gebrul dat op deze woorden ontstaat: sterven, sterven moet gij, gij godslasteraar die zoo durft spreken van deze heilige plaats! Het scheelde weinig, of Jeremia's doodsure ware toen reeds gekomen, gelukkig voor hem merkten de vorsten het tumult in den tempel en redden hem uit de hand van de verbitterende priesters en profeten

(hoofdst. 7 en 26).

Daar hebt gij nu wat ik zoo even zeide; de algemeene waarheid: godsdienstigheid zonder zedelijkheid voldoet niet bij God, die deed nog geen pijn, eerst deze praktische toepassing: ook de tempel, door uwe zonden ontwijd, is door God verworpen en gaat in vlammen op, deed voelen wat die waarheid inhield, hoe diep zij insneed in oude denkbeelden en geliefde vooroordeelen. Toen deed de waarheid pijn, niet meer of minder dan de godslastering van een ongeloovige.

Jeremia een godslasteraar! Wat gevoelde de profeet

Sluiten