Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, brak Hananja kort en goed tot een belaching in tweeën.

Arme Jeremia, die zoo klein moest schijnen en toch inderdaad zoo groot waart! Of was het niet groot, ook hier eenvoudig getrouw te blijven aan de waarheid, waar de waarheid hem, neen niet den dood, maar erger nog, hem schande bracht! Niet groot, liever de vernedering te dragen, liever als machtelooze aan het kruis te hangen, dan door een knieval voor satan den lof zijner medeburgers, de eere der wereld te winnen? O, Jeremia droeg het kruis, niet slechts het kruis van tegenstand en haat, het kruis van lijden en smart — dat hebben alle ware profeten gedragen — maar het kruis der schande!

Voor ons is dat nu zijne eere. Wij begrijpen hem nu. Hij wist, dat de verwachting zijns volks een waan was, — is het hem geen eere tegen dien waan gestreden te hebben? geen eere dat hij nuchter bleef te midden van de dronkenen op gevaar af van voor ongevoelig gescholden te worden ? Hij wist, dat hun vertrouwen op God valsch was, — is het hem geen eere dat valsche geloof ondermijnd te hebben op gevaar af van voor een ongeloovige te moeten doorgaan V Hij wist, dat hun strijd doelloos zou zijn, is het hem geen eere, uit erbarming met zijn volk, den prijs bedacht te hebben die tevergeefs zou betaald worden, en gewaarschuwd te hebben: waarom zoudt gij, o koning, en uw volk sterven door het zwaard,

Sluiten