Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijand, die — neen niet recht op u afkomt, die ter zijde blijft staan, loerend wachtend tot een ander u zal neergeworpen hebben, om dan, te voorschijn springend uit den schuilhoek, in de handen te klappen en mee te helpen om u te knevelen? Dat laat na erger dan haat; dat laat na wrok, diepen,nooit verzachten wrok.

Zie, op allerlei wijze, onder het masker der vriendschap of met ongedekte tronie der vijandschap, was de verzoeking Jezus tegengetreden. Belofte en dreiging, pijn en smaad, laster en valsche aanklacht, — al deze pijlen reeds had de booze op Jezus' heiligheid afgeschoten, zonder dat één haar had kunnen vellen, maar zijn scherpsten pijl had hij voor 't laatst bewaard : eerst op Golgotha kwam het leedvermaak met zijn giftigen lach, zijn sarrende luidruchtigheid spotten met den schijnbaar zoo machtelooze, en het „ha, ha!" dat om het Kruis krijschte was de laatste, de zwaarste verzoeking, welke de Heiland had te doorstaan. Waar Hij ook deze had overwonnen, daar had Hij alles gewonnen, en kon, ook in dit opzicht, triomfeeren: „het is volbracht!"

Wij moeten kunnen voelen wat het zegt, bespot te worden in het lijden, kunnen voelen, hoe het moet snerpen en steken, wanneer het leedvermaak zyn bijtende woorden in de open zielewonde komt druppelen ; — wij moeten dat kunnen meevoelen om een

Sluiten