Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebt gij het gezien, menschenkind ? dus vraagt

Jehova ziinen knecht.

Wie het ziet, die verstaat het: 't is waarlijk gee geringe zegen, 't is voorwaar geen kleine kracht, die Lchiel tot herschepping dezer «re.d verwaeht van den echten godsdienst, van de levende kenmsse Gods.

Sluiten