Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen ze over al wat onwaar is en schijn, over onze kleine, zelfzuchtige gedachten, over Mammondienst en gemakzucht, over ontrouw en wereldvrees. Het vuur gaat over de menschheid heen, en wat niet uit God is zal in het vuur worden verteerd, — geen nood, er zijn krachten Gods, er is een Woord Gods werkende in de wereld, dat niet zal vergaan, want „zooals regen en sneeuw van den hemel nederdalen en derwaarts niet wederkeeren dan nadat zij de aarde bevochtigd en vruchtbaar gemaakt hebben, gewas hebben voortgebracht en zaad gegeven om te zaaien en brood om te eten, evenzoo zal het woord zijn dat uit mijn mond uitgaat: het zal niet onverrichter zake tot mij wederkeeren, tenzij het wat ik heb gewild gedaan en met goed gevolg mijn last volbracht heeft." (55:10, 11).

Sluiten