Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen zegen zonder trouw aan den Heer! En nu mogen wij misschien tegenwerpen, dat het niet aangaat een rijken oogst te beloven op den dienst van God, ja dat wel vaak de goddelooze betere zaken maakt dan de vrome, — ik spreek het niet tegen, maar is het toch niet waar, dat, als God zijne eer niet ontvangt in ons leven, in ons werk, als we Hem de eerstelingen niet wijden in gebed en dankzegging, — dat daar iets hapert? Er mag een goede oogst wezen, er mag geld en gezondheid wezen, er mag voorspoed wezen en al wat een mensch begeert, de zegen, die het geheim is van het geluk in al het begeerde, is er niet. Men weet niet wat het is, waaraan het ligt, maar er is iets dat de dingen als in de war stuurt, dat waardeloos maakt telkens wat wij met sterke begeerte hadden nagejaagd. Het is alsof er geen zegen op rust, zeggen we. „Gij eet, maar niet tot verzadiging, gij drinkt, maar niet tot dronken wordens toe; gij kleedt u, maar niet tot uwe verwarming; en die loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorboorden buidel." ('1 : 6).

Neen, geen zegen zonder trouw aan den Heer! Is 't niet een waarschuwing ook voor onzen tijd? Onze tijd, die het zoo ver heeft gebracht in wetenschap en kunst en industrie, die ons verbaast schier eiken dag door wondervolle ontdekking en uitvinding, en die toch al verder schijnt af te raken van het geluk! Waarin al luider en schriller klinken de klachten

Sluiten