Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

ZACHABIA.

(520 vóór Chr.).

Er is voor den man die met bezieling eenige waarheid heeft verdedigd, een ideaal heeft verkondigd, wel geen verblijdender gewaarwording dan te merken, dat zijn woord hier of ginds is ingeslagen, dezen of genen heeft aangegrepen en meegesleept, zoodat hij komt en zegt ik ga met u, ik zal u helpen, ik geloof als gij. O te zien, dat het woord 't welk, aan de volheid des harten ontweid, bruischend over de lippen is gesprongen, niet verzandt in een woestijn van onaandoenlijkheid, maar een bedding vindt, waarin het kan voortstroomen, leven wekkend aan beide oevers!

Dit is, zoo schijnt het mij toe, het voorrecht geweest van den profeet Haggaï. Hij had zijn volk aangespoord om den tempel te herbouwen, en het werk was begonnen, maar de moeilijkheden varen zoo vele; telkens dreigde de pas ontvlamde geestdrift

Sluiten