Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan bouwen? Hare lengte en breedte precies gaan uitmeten en bepalen, wie er wonen kunnen, wie niet? Moeten wij heil zoeken in terugkeeren vroegere organisatie, in nauwer toehalen van den formulierband, in verscherping van leeriucht? J

dunkt, we moeten van Zacharia leeren. ver nn den Heer op den Geest des Heeren, die in de gemeente woU en dan een ruim hart tegenover

""Tt^ 'aandurven wat de

zalem zal dorpsgewijze bewoond worden En als ?! heidenen" komen? Laat ze komen, antwooidt z'hi trTze, win ze, overtuig se, dat ze me, u

aanbidden door .... ja waardoor! Door de sch

7 , nw leven' Door te laten zien, dat God met TL in trouw en in gerechtigheid! Het is de alouds doodgewone boodschap, die onze P™fe« te" d°tle voor zijn volk heeft: hebt de waarheid en den , „Hef (8-19). Maar wat we ook doen, «elke

nieuwe weg» «e ook instaan, welke nieuwe m.dde-

len ook beproeven, dit gansch eenvoudige en aloude

moet de kern blijven van al onzen arbeid van heel ons Christelijk leven. De stevigst onmuurde stad de mooist georganiseerde kerk staat machteloos, als

er niet is. Daardoor dend het de £

7ipt hoe lief zij elkander hebben !

rrlnd zii sterk, daardoor trok -M" ^ Wij, belijders des Heeren, wij moeten aantren

Sluiten