Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

M ALEACHI.

(Omstreeks 400 vóór Chr.)

Het laatste boek uit den bundel der profeten verplaatst ons in een tijd, die voor de meeste bijbellezers aan den verren horizont hunner kennis ligt, in slechts schemerachtige omtrekken. Toch is die tijd niet een van de minst belangrijke geweest voor de geschiedenis van Israëls volk, waarin zijn volksleven en godsdienst die eigenaardige plooien kregen, waaraan ze alle volgende eeuwen door te herkennen zijn. Israël wordt het volk der wet, en de wet- ol schriftgeleerden worden zijne leidslieden, die steeds het wachtwoord uitgeven, dat naar de wet zal gehandeld woorden. „Plant eene omheining om de wet en maak vele leerlingen," zoo spreken zij, en, niet tevreden met de voorschriften der wet, zooals het O. T. die bevatte, beginnen zij elke van deze nader te omschrijven en uit te pluizen tot in de kleinste bijzon-

Sluiten