Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche bestaan, een heenwijzing door de tegenstelling, naar het „onbewegelijke" Koninkrijk dat wij verwachten ?

Zie, de mensch kan in doffe berusting, in stomme onderwerping aan het noodlot, in machtelooze wanhoop den nood des tijds, de rampen der natuur over zich heen laten gaan, en .... er dezelfde onder

bly ven, iets beters leert ons de profeet. De ellende

van buiten moet van binnen iets in beweging brengen, moet de geestelijke energie spannen, moet leeren bidden en smeeken, zich keeren tot God en hopen!

Hopen! Ook dit! Als een veer die, naar de eene zijde doorgebogen, straks te krachtiger terugslaat naar den anderen kant! Als de bal die, tegen den grond geworpen, met kracht weer omhoog springt! Zoo verhoogt de druk der ellende de vurigheid, de veerkracht der hoop!

Het schip zonder roer kan niet anders doen dan storm en golven om zich heen laten bruisen, maai het schip, waarop vaste hand het roer houdt, laat zich door diezelfde golven dragen naar de veilige haven. Wie gelooft en hoopt op het heil des Heeren, hij kan stuur houden; op hem stormen de golven aan, maar hij heeft het doel in 't oog en de storm spant slechts te strakker de zeilen van zijn gebed: zoo dragen hem de booze wateren naar de haven

des behouds.

Er is behoud. Donker is het reeds, donkerder zal

Sluiten