Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet nog worden, maar door alle duisternissen heen nadert het heil des Heeren, zoo predikt Joël met moedig geloof. Wie het weet, hij komt niet om in den nood der tijden; integendeel, hij gelooft te vaster, hij hoopt te vuriger:

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,

Voert Hg mij in 't eeuwig licht.

Sluiten