Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

JONA.

Het boek Jona is door de Joodsche Schriftgeleerden wel opgenomen in den bundel der profeten, maar het draagt een geheel ander karakter. Het is een prediking in den vorm van een geschiedenis. Het behoort dus tot een vorm van literatuur als in elke taal wordt aangetroffen, de novelle, die een waarheid kleedt in het gewaad van een gebeurtenis, hetzij uit de werkelijkheid genomen of door de fantasie geschapen. Dit is, men weet het, een zeer gewone vorm, waarvan menig schrijver, die zijn volk iets had te zeggen, zich heeft bediend om het op een voor allen begrijpelijke wijze te zeggen. En elk begrijpt de bedoeling van een dergelijk verhaal. Niemand maakt zich dan druk om de geschiedenis als zoodanig, niemand vraagt angstvallig of het wel wezenlijk precies zoo is gebeurd zooals wij een historieschrijver willen narekenen, ieder voelt, dat het den schrijver niet te doen is geweest om eenig voorval mee te deelen, dat, toen

Sluiten