Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Jona is genoemd niet nemen zooals het zich zelf geeft ?

Zooals het zich zelf geeft! Ja, want het komt mij voor, dat, wanneer dit boekske niet in den bijbel stond, geen mensch een oogenblik in onzekerheid zou zijn, hoe hij het had op te vatten. De bedoeling, de strekking springt toch zoo duidelijk naar voren, dat ieder het begrijpen zou: hier hebben we geen verhaal van historie, maar de prediking van een idee.

Het is dus geen rationalisme, geen hoogmoedige waan van het verstand, dat zich boven „Gods Woord" stelt, het is, ik zou willen zeggen, eenvoudig literair gevoel, aesthetische zin, die ons zegt: gedraag u niet alsof ge hier stondt tegenover een slechts naar feiten zoekenden kroniekschrijver, doch luister naar den prediker. Het is waarlijk niet om den bijbel te bedillen noch om hem te verkleinen, integendeel, juist om hem beter te verstaan, om zijne schoonheid hooger te waardeeren, het is juist om den bijbel te laten zijn wat hij wezen wil, te nemen zooals hij is, hem te laten spreken zooals hij tot ons spreken wil, — het is juist daarom, dat ik er op aandring in het boek Jona te zien, niet een kroniekmatig verhaal, maar een soort van novelle.

Een prediking dus in den vorm van een geschiedenis! Of die geschiedenis al dan niet gebeurd is, of ze al dan niet gebeurd kan zijn, dat is nog

Sluiten