Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk ons gemoed koud is jegens hem! Gelijk Jona onbewogen het oordeel over Nineve had uitgeroepen !

Beschamende herinnering, die Jona! Wat kan een menschenhart klein zijn en eng, hard en koud! Hoe kunnen vooroordeel, trots, patriottisme, theologie, godsdienstijver hem het gemoed ompantseren met onaandoenlijkheid! Maar gelukkig, God is meerderdan ons hart! Gelukkig, — waar zouden anders de „heidenen" blijven? Waar zouden wij zeiven blijven?

„O mensch" — aldus Prof. Gunning naar aanleiding van Jona — „o mensch, hei-zie uwe godgeleerdheid, totdat ze ruim genoeg zij om elke beweging, ook der heidensche harten die naar God heen streven, in zich op te nemen."

Sluiten