Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

DANIËL

Als het laatste in de rij der profetische geschriften bespreek ik ten slotte het boek Daniël. Wie gewend is aan de plaats die dit boek in onze bijbels inneemt en Daniël den vierden der groote profeten, voorafgaande aan de twaalf kleine, leerde noemen, zal verwonderd opzien over deze plaatsing achteraan. "Wie echter den Hebreeuwschen bijbel kent zal het begrijpen. Hield ik mij geheel aan de rangschikking van dezen, dan zou zelfs het boek Daniël in 't geheel geen aanspraak hebben op een behandeling in een reeks van „profetische" geschriften, want bij de Joden zelf komt het niet eens onder de „profeten" voor. Zij toch verdeelen het O. T. in drie bundels: 1° de „wet", bevattende de eerste vijf boeken Genesis—Deuteronomium; 2° de „profetenwaaronder zij begrijpen zoowel Jozua, Richteren, Samuëlen Koningen als de eigenlijke profeten Jezaja, Jeremia, Ezechiël en het als één geheel beschouwde „boek der 12

° « r *

Sluiten