Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij in de macht der liefde, in de overwinning van het kruis? Gelooven wij dat de zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven?

Wordt het ons soms moeilijk op dien weg, pijnigt het kruis onze schouders, loopt de wereld wel over ons heen. „vrees niet," zoo predikte „Daniël" in zijn tijd, met zijne woorden, in zijne gedachten, wat Jezus zijnen jongeren zeide: „vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het koninkrijk te geven." (Lukas 12:32).

Sluiten