Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

octrooi der Staten is verleend. 1712-—1753. Achteraan: Aan teekeningen omtrent door de Armvoogdij aan onvermogende!) geleverde doodkisten, 1711 — 1726.

DOOP- EN TROUWREGISTERS enz.

B r i t s u m.

1. Een register, sm. fol. waarin:

Getrouwden 1599—1618; 1629 — 19 Jan. 1673. (Van af 1614 met de proclamatien).

Lidmaten 1658—16 Maart 1673.

Gedoopten 1613—30 Nov. 1673 (De naam der moeder niet aangegeven).

Vooraf: Namen der predikanten (1613)—1739.

2. Een register, sm. fol., waarin:

Lidmaten in het jaar 1732.

Getrouwden 1619—24 Sept. 1627.

Lidmaten 20 Maart 1674—4 Dec. 1681.

Getrouwden 31 Mei 1674—1681 (18 Nov.); 13 Febr. 1687— 31 Mei 1733; 18 Dec. 1735-20 April 1772.

Gedoopten 5 April 1674—26 April 1772. (Sedert 1744 wordt de naam der moeder ook aangegeven; sedert 1754 de datum van geboorte).

Lidmaten 3 Mei 1736 — 18 April 1772.

3. Trouwboek 10 Mei 1772—30 Dec. 1810. 4o.

4. Doopboek 26 Juli 1772—9 Febr. 1812. 4o.

C o r n j u in.

1. Een register in fol. waarin:

Naamlijst van predikanten (Arnoldus Tebbingh tot L. Offerhaus. (Omstreeks 1600 — 1843).

Gedoopten 1630—17 Febr. 1811. Van af 1727—1758 is de naam der moeder later bijgeschreven; daarna komt hij geregeld voor. Datum van geboorte ontbreekt tot 1772. Bij 1772 staat: „Het volgende is eene copie van het nieuwe doopboek voorzichtigheidshalven ... in 1811 geschreven door mij L. Offerhaus."

Lidmaten 1633—1772.

Getrouwden 28 Juli 1633 —6 Oct. 1771. (Met 3 proclamatien).

Rekening van ontvangsten en uitgaven van diacenen 1634— 1673.

Sluiten