Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN.

Instructions pour ... les présidens des assemblées de canton. 1812. (Gedrukt).

Circonscription des communes du departement de la Frise. 1811. (Gedrukt).

Décret impérial au 21 Octobre 1811 sur la circonscription des arrondissement», cantons et communes, qui composent les departements de la Hollande. (Gedrukt).

Instruction générale sur la conscription. Modèles. Paris 1811, br. 4o. (Gedrukt).

Uittrekzel uit de algemeene instructie betrekkelijk de conscriptie. Verrigtingen van de maires. Parijs 1811. 8o. Met formulieren. (Gedrukt).

Liste des cent plus forts contribnables de la ville de Leeuwarden. 1812. (Gedrukt).

Liste déflnitive des 600 contribuables les plus imposés du département de la Frise. 1812. (Gedrukt).

Lijsten van jongelingen, geboren in 1790; geextralieerd uit de doopboeken der verschillende kerkelijke gemeenten in Leeuwarderadeel, door de predikanten in Januari 1812. In een omslag.

Aan de Maires te Huizum, Jelsum, Stiens en Wirduni.

Trekkingslijst van 't canton Leeuwarden no. 2 voor de Landmilitie. 1814. 1 deel.

Inteekenbilletlen voor het inzamelen van gelden ter ondersteuning van de ten strijde trekkenden. 1815. In 1 portef.

Bestekken en voorwaarden betreffende het aanbesteden van

vivres, fourages, vuur, licht enz. door het Departement van

Oorlog voor het leger over de jaren 1809, 1810 en 1815. 4 stks. (Gedrukt).

HUIZUM.

Ingekomen stukken. 1812 — 1815. 10 deelen.

Registers van ingekomen stukken. 1812—April 1816. 3 deelen.

Registers van uitgaande missives. 1812—Sept. 1816. 2deelen.

2

Sluiten