Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente-opzichter.

Lijst van sollicitanten en desbetreffende stukken. 1876.

Gemeenteraad.

Presentie- en stemlijst der leden van den — van Leeuwarderadeel. 1882-1894.

Gemeente-Onderwijs- en Landbouw-verslagen met desbetreffende stukken. 1854, 1869 — 1897.

Enkele verslagen ontbreken.

(w riffier v«m (le Staten van Friesland.

Ontwerp-instructie voor den — 1850. (Gedrukt).

Ingekomen stukken der gemeente Leeuwarderadeel. Oct. 1816-1902. 126 deelen.

Ingekomen stukken. (Registers van) — Sept. 1816—1889. 16 deelen.

Jaarwedden van den Burgemeester en Secretaris.

Correspondentie betreffende eene gevraagde verhooging der — van Leeuwarderadeel. 1866—1872.

Leerling-klerk ter Secretarie.

Sollicitatie-stukken naar de betrekking van — 1893.

Leerling-klerk ter Secretarie.

Lijst van sollicitanten enz. voor — 1900.

Nationaal geschenk aan Koning Willem III.

Inteekenlijsten om bij te dragen tot een — ter gelegenheid van Z. M. 25jarige regeering. 12 Mei 1874.

Notulenboek.

Geheim — van den Gemeenteraad. Oct. 1870—Juni 1894.

Notulenboeken van den Gemeenteraad. 1 Oct. 1816—Juli 1901. 19 deelen.

Notulenboeken der vergaderingen van Burgemeester en Wethouders. 1816—Sept. 1902. 16 deelen.

Provinciale Staten van Friesland.

Ontwerp-reglement van orde voor de — 1850. (Gedrukt).

Provinciale Staten van Friesland.

Kladnotulen van het verhandelde ter vergadering der — en andere stukken daarop betrekking hebbende. 1850.

Sluiten