Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R.

ARM WE/EN.

Ad ministratie.

Si aten der — van de armvoogden der verschillende dorpen in de gemeente. 1833. In 1 omslag.

Armbesturen (Kinderlijke).

Kwartaal staten van ontvangsten en uitgaven van de (art.

12 v/h Regl.) 1 portel.

Britsum 1887- 1898 (le kw.)

Fitikum 1887—1898 (2e kw.) i XT > n

1ont! - : I Van bijna allen

Huizum 1887 1898 (le kw.) ( J

... , ,olJ_ 10„,, . ontbreken eenige

Miedum 1887— 1898 (2e kw.) ( . , °

1QO_ v ' 1 staten.

Stiens 1887. 1

Wirdum 1887-1898 (le kw.) )

Afschriften van de rekeningen en verantwoordingen der zes Burgerlijke Armbesturen. 1 portet'.

Britsum 1892, 1895 1898.

Pinkum 1888, 1892 1896.

Huizum 1892—1897.

Miedum 1890, 1892, 1893, 1890.

Stiens 1890— 1897. (Van enkele jaren is alleen de „lijst

van bedeelden" aanwezig).

Wirdum 1889, 1892-1898.

Kwitantiën behoorende bij de rekeningen der Burgerlijke Armbesturen.

Britsum 1877 —1898 (le hitjaar).

Finkum 1891-1898 ( „ „ ).

Huizum le hlfj. 1898.

Jelsum 1854, 1855, 1861 1867, 1883.

Lekkum 1866—68, 1871, 1873, 1876. 1881 83.

Miedum 1884-1898 (le hlfjaar).

Stiens 1898 (Stukken v. ontvang en uitgaaf).

Wirdum 1898 (le hlfjaar).

Wekelijksche lijsten van onderstand aan huiszittende armen der Burgerlijke Armbesturen. 1898—1900. 2 portef.

Rapporten omtrent den toestand van gebouwen, behoorende aan de Burgerlijke Armbesturen der gemeente, door den gemeente-architect. Aug. 1898. In 1 omslag.

3

Sluiten