Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Armbestuur (Burgerlijk).

Kwart aal staten van ontvangsten en uitgaven van de Burg. Armbesturen : Noordelijk en Zuidelijk deel der gemeente. 1898— 1900 (3e kw.)

Alsvoren van het Armhuis te Stiens. 1899, le en 2e kwart.

Rekening en verantwoording van het Burgerlijk Armbestuur: Noordelijk deel en Zuidelijk deel der gemeente. 1899. In 1 portef.

Kwitantien belioorende bij de rekeningen van dc Burgerlijke Armbesturen (Noordelijk en Zuidelijk deel). 1898, Juli—Dec. 1899, 1900. 2 pakken.

(Hierbij de aanteekenboekjes dor armmeestois van bedeelingen).

Armbestuur te Britsum.

Rekeningboeken van het — 1) 1832—1860; 2) 1861 — 1880; 3) 1881-1898.*)

Journalen van ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk — 1884—1898. 2 bndn.

Kasboek van het Burgerlijk — 1884 —1898.

Notulenboek van het Burgerlijk — 1884 — 1898.

Armbestuur te Fiiikiiin.

Stukken betrekkelijk de „Armen-roggegelden" van het 1816—1870. In 1 omslag.

Stukken betreffende de verpleging van armen van Finkum in het armhuis te Stiens, zooals: contracten, missives, afrekeningen enz. 1834—1840. In 1 omslag.

Bonboek van het Burgerlijk — voor het verleenen van geneeskundige hulp enz. 1887- 1898. 2 bndn.

Armbestuur te Kempens.

Rekeningboeken van het — 1852 —1867, 1881 — 1898.

Register, waarin formulieren voor de arnivoogdij-administratie (dorp Hempens).

Armbestuur te Jolsuin.

Rekeningboek van het — 1855—1883.

Armbestuur te Lekkum.

Proces-verbaal van eene gehoudene vergadering van stem-

#) Zie voor de rekeningboeken der onderscheidene armvoogdyen ook in de le afdeeling.

Sluiten