Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechtigden van Lekkum, ter beslissing van eene scheiding van vastigheden, toebehoorende aan Mr. Tiete Solcus Tromp en de araivoogdrj van Lekkum. 20 Jan. 1820.

Kasboek van het — 1862—1876.

Rekeningboek van het — 1871 —1883.

Armbestuur te Miedum.

Journalen van het Burgerlijk 1884 — 1898. 2 bndn.

Grootboek van ontvangsten van het Burgerlijk — 1884 — 1898.

Grootboek van uitgaven van het Burgerlijk — 1884—1898.

Notulenboek van het Burgerlijk — 1884—1898.

Ingekomen missives van het Burgerlijk 1883- 1899. In 1 omslag.

Hierbij: De minuten van uitgegane missives.

Rekeningboeken van het 1) 1849 1883; 2) 1884 1898.

Vriiibestuur te Stiens.

Rekeningboek van het Burgerlijk 1893—1898.

Armbestuur te Swichum.

Rekeningboek van het — 1880 - 1883.

Armbestuur te Wirdum.

Een register waarin: a. Ingekomen missives. 1895 — 1898; b. Uitgegane missives. 1895 -1898.

Bonboek van het Burgerlijk voor het verleenen van onderstand. 1896-1898.

Bonboek van het Burgerlijk — voor het verleenen van geneeskundige hulp enz. 1891— 1898.

Armhuis te lluizum.

Processen-verbaal van de vergaderingen van stemgerechtigde ingezetenen van Hui/.uin, wegens de oprichting van een annhuis. 1836—1837.

Armhuis te Lekkum.

Proces-verbaal van eene verga lering van stemgerechtigden van Lekkum tot oprichting van een — 1836.

Armhuis te Stiens.

Stukken betreffende de oprichting van een — 1830—1833. In 1 omslag.

Bepalingen, onder welke Jan Sjoerds Wagenaar, wien het

Sluiten