Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belasting op de honden.

Aangifte-biljetten en lijsten van houders van honden tot opmaken van de kohieren. 1888 — 1902.

Belasting (Provinciale) op het rundvee.

Verzamelstaten van de bij het Grietenij bestuur van Leeuwarderadeel ingekoniene, nagegane ot' herziene aangiften voor de binnen de prov. Friesland. 1849—1854.

Kohieren van de — 1849—1854.

Inschrijvings-billetten voor de — 1849, 1850 en 1851.

Belasting op openbare vermakelijkheden.

Extract uit de Notulen v. h. Collegie van Burgemeester en Wethouders betreffende de heffing van eene — Znd. j.

Belastingen (Directe).

Opgaven van de Rijksontvangers nopens belastingschuldigen op de kohieren der directe belastingen. Febr. 1851.

Belastingen (Plaatselijke).

Registers van de — op turt en steenkolen, gedistilleerd, geslacht en gemaal. 1830—1861. 7 deelen.

Hierbij: 7 de, len registers in blanco.

Orderboek voor den Commies der — 1843—1847. 1 deel.

Peilrol voor de bakkerij van de Wed. J. R. Hoekstra te Holwerd. (Blanco).

Verzameling van reglementen van geheven wordende — in Leeuwarderadeel. Leeuw. Znd. j. 8o. (Gedrukt).

Beschermende rechten op graan en/,.

Concept-verzoekschrift van landbouwers in Friesland aan den Koning om te hellen — 1823.

Floreenregisters. 1818, 1828, 1838, 1848 en 1858. 5 deelen.

- Alphabetische lijsten op de floreenregisters. 1838, 1848 en 1858. 2 deelen en 1 in portef.

Rekening van ontvang en uitgaaf wegens revisiekosten der floreenregisters. 1838, 1848 en 1858.

— Kohieren van aanslagen wegens herziening der floreenregisters. 1838, 1848 en 1858.

Floreenen.

Register tot overboeking der — 1838—1882.

Sluiten