Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volkstelling.

Registers van de volkstelling. 1829. 14 deelen.

Registers van de volkstelling. 1839. 14 deelen.

Invullingsbilletten van de volkstelling 1839, van Teerns en Wirdum. 1 portef.

Verschillende stukken betrekkelijk de 7de tienjaarlijksche volkstelling. (Registers van tellers enz.) 1889/90. In 1 portef.

Alsvoren betrekkelijk de 8ste tienjaarlijksche volkstelling. 1899/1900. Tn 1 portel'.

Invullingsbilletten in blanco voor de 8ste volkstelling. 1899. 1 pak.

YVooii plaatsverandering.

Registers van vestiging in de gemeente. 1880— 1901.

Registers van aangevraagde getuigschriften tot vestiging in de gemeente. 1880—1897.

Registers van vertrokken personen binnen de gemeente. 1880, 1881, 1883- 1901.

Registers van vertrokken personen uit de gemeente. 1880—

1901.

Staten, opgemaakt door de veldwachters, houdende opgaaf van het getal personen, die uit de Grietenij naar elders zijn vertrokken, of zich in deze grietenij gevestigd hebben, over de jaren 1841 (alleen van Huizum), 1840, 1847, 1848 (Jelsum ontbreekt), 1849, 1850 (Jelsum ontbreekt). In 1 omslag.

Maandelijksche opgaven van ingekomen en vertrokken personen, ingediend door de veldwachters. 1891 1902. 2 portef.

Aanteekenlijst van aan de veldwachters gevraagde inlichtingen betredende de woonplaatsen van verschillende personen. 1898.

Getuigschriften van verandering van weikelijke woonplaats, 1854—1859, 1882—1902. 21 pakken.

Duplicaat-getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats, met kennisgevingen van vestiging uit andere gemeenten ontvangen (naar aanl. v. art. 17 K. B., 27 -Tixli 1887). 1882-

1902. 21 pakken.

Sluiten