Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.

BRANDWEZEN.

Brand te Goutum.

Correspondentie tusschen den Burgemeester van Leeuwarder.ideel en den Directeur der Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden te 's Hertogenbosch, naar aanleiding van een — 1868.

Brandgelden.

Lijsten van uitbetaalde gelden door de brandmeesters, aan personen die bij het blusschingswerk behulpzaam >.ijn geweest. 1859-1870.

Personeel der brandweer.

Nominatieve staten van het — in Leeuwarderadeel. 1874 en 1886.

H.

BURGERLIJKE STANI).

Burgerlijken Staat.

Formulieren der acten van den — Znd. j. 4o. (Gedrukt). Burgerlijken stand.

Alphabetische tafels van den — (op strookjes papier). 1893— 1898, 1901. 1 pak.

Geboorten.

Tafel der geborenen in de gemeente Hijum. 1830. In 1 omslag. Geboorten en overlijden.

Kennisgevingen van buiten de gemeente geborenen of overledenen die tot deze gemeente behooren. (Art. 12, 13 v/li. K. li. 3 Nov. 1861). 1877 — 1896. In 1 portef.

Huwelijken.

Certificaten van opname in ondertrouw, van elders ontvangen, ter afkondiging in deze gemeente. 1884—1901. 2 portef.

Bjj eenige jaren de bewyzen van ontvangst enz. van naar elders gezonden certificaten.

Sluiten