Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelijken.

Aanteekenboeken van huwelijksaangiften. 1868—1902. 5 dln. Overlijden.

Begeleidende brieven, ontvangen bij de akten van overlijden van personen tot deze gemeente behoorende, docli elders overleden. 1885 — 1888, 1893—1898. In 1 portel'.

Geneeskundige verklaringen van overlijden. 1888—1895. In 1 portel'.

I.

DRANKWET.

Lokaliteiten.

Register van localiteiten waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of verordening sterke drank werd verkocht. (Stamboek A).

Register van localiteiten vallende onder de verbodsbepaling vervat in art. 3 no. 8, in verband met art. 28 der wet, overgenomen uit het Stamboek A. (Stamboek B). blanco.

Schatters.

Naamlijsten van schatters en herschatters van de huurwaarde van localiteiten, waar sterke drank in het klein wordt verkocht. 1>82, (met lijst van eenige herschattingen), en 1886. In 1 omslag.

Schattingen.

Staten van — van de huurwaarde der localiteiten tot verkoop van sterken drank in het klein. 1884/85 1900/1901. (Van af 1888/89 met de billetten van schatting). In 1 portef.

Vergunningen.

Staten van tappers, die vergunning hebben aangevraagd tot verkoop van sterken drank. 1882/83, 1885/86 1887/88. In 1 omslag.

Staten van personen aan wie vergunning is verleend. 1882 1884.

Register van verleende tot verkoop van sterken drank in het klein. 1882—1902. 1 deel.

Sluiten