Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kadaster.

Register wegens aangiften om tijdelijkeu vrijdom van grond belasting, amotien van gebouwde eigendommen en verlangde in- en uitmetingen van ongebouwde eigendommen. 1835 — 1846.

Proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der grietenij. 1826.

Processen-verbaal van overdragt van grondgebied tengevolge der kadastrale délimitatie. 1837. In 1 bnd.

Oorspronkelijke aanwijzende tafels der grondeigenaren en deiongebouwde en gebouwde vaste eigendommen der kad. gemeenten Httizum, Hijum, Jelsum en Wirdum. 1832. 4 dln.

Suppletoir aanwijzende tafels enz., loopende tot 1858. 8 deelen.

Kadastrale nommers.

Aanwijzende staten der oude en nieuwe — der kadastrale gemeenten Huizum, Hijum, Jelsum en Wirdum. 4 deelen.

Kadastrale plans.

Processen-verbaal van den staat der — bij de overgave aan den Controleur van het Kadaster. 1829.

Kadastrale stukken.

Inventarissen van bij het Gemeentebestuur van Leeuwarden ontvangen — der gemeenten Huizum, Hijum, Jelsum en Wirdum. 1832.

Torens te Finkum en te Hijum.

Aanteekeningen omtrent den eigendom van de — Znd. j.

Waag te Wirdum.

Register van ontvangen loonen aan de — 1872 — 1881.

Inventaris der gereedschappen aan de — 1872.

Waagmeestor te Wirdum.

Instructie voor den — 1872.

L.

GELDMIDDELEN.

Bevelschriften tot betaling.

Registratie-boeken van uitgegeveue — 1833 —1899. 17 deelen.

Sluiten