Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Pomp in den Poeldijk..

Stukken betreffende de vernieuwing van een pomp in den Poeldijk (Finkuraer Miedweg). 1738.

FINKUM EN H1JUM.

Gaasloot.

Slattingsstukken. 1802.

PJNKÜM EN 8TIENS.

Gena net-der Kloosterbrug.

a. Stukken betreffende vernieuwing. 185).

b. Legger: 1839.

GOUTUM.

1. Oude Goutumervaart.

Legger: 1839.

2. Zijl sloot onder Goutum.

a. Slattingsstukken. 1842, 1804.

b. Legger: 1839.

3. Steenen pijpje in den Goutumer weg.

a. Legger: 1839.

b. Bestek en voorwaarden van aanbesteding wegens verlenging van dit pijpje. Znd. j.

4. Goutumerbrug.

a. Legger : 1839.

b. Aanbestedingsstukken wegens vernieuwing. 1879.

5. Hout in het binnenpad van de Lage weg naar Goutum. Legger: 1839.

KEMPENS.

1. De Nauwe Greuns.

a. Slattingsstukken. 1637, 1653, 1688, 1736, 1776, 1823/24,

1846, 1865. Met lijst der stukken. h. Legger: 1839.

2. Langdeel.

Slattingsstukken. 1859.

3. I>e Opvaart van Hempens.

Slattingsstukken. 1743.

Hierbij: Eenige Aanteekeuiiigen betreffende de onderhoudplichtigheid. 1887.

Sluiten