Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. „De Meer."

Voorwaarden van aanbesteding der slatting van „de Meer" onder Wirdum. 1760.

13. Zijlsloot bij de Weipstervaart.

a. Legger: 1839.

b. Slattingsstukken 1868.

14. Twee zijl glooien hij de perc. D no. 28 en 98.

Legger: 1839.

15. Zijlsloot van af hel Barrahuis in het Ouddiep.

Legger: 1839.

16. Zijlsloot Nieuwlandsueg— Marwidstervaart.

Legger: 1839.

17. Zijlsloot Xie/iwlaudsdijk— Wijtgaardervaart.

Legger: 1839.

18. Zijlsloot uitloopende in de \\ irdumervaart nevens de monding der Marwidstervaart.

Legger: 1839.

19. Zijlsloot bij Oenemastate.

Legger : 1839.

20. Zijlsloot van af het perceel sectie A, no. 39, naar de boere-

plaats „de Lape."

Legger: 1839.

21. Zijlsloot van perc. sectie A, no. 73 latigs no. 85.

a. Slattingsstukken 1858.

b. Kohier v. gewoon onderhoud. 1862.

c. Legger: 1839.

22. Waterlossing de Oude Joksen.

Legger : 1839.

23. Oude Ifaven bij de School.

a. Rekening en kohier wegens verdieping. 1864.

b. Legger: 1839.

24. Haven in de Groote Huren.

a. Havenboek 1740—1825.

b. Obligatie van dc Kerkvoogdij te Wirdum, ten laste van de Havenmeesters, 23 Dec. 1804. Met lijsten van onderhoudplichtigen enz.

Sluiten