Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Register van particuliere verpligtingen. 1811 — 1812.

Register van kladbesoignes van slattingen. 1774—1795.

Registers van slatbesoignes. 1) 1681 — 1728; 2) 1818—1835; 3) 1835-1839; 4) 1840-1848; 5) 1846-1850; 0) 18451854; 7) 1857-1859; 8) 1859-1866. 8 deelen.

Slattiugskosten.

Aanteekeningen nopens uitgaven wegens slattingen. 1838. Met kwitantien en andere stukken. 1 cahier.

Slattingsstukken.

Inventaris der besoignes van slatting en leggers van contribuabelen, ter secretarie v. Leeuwarderadeel berustende. (1835 V)

Staat (Nominatieve) der vaste gecom mi teerden over de verschillende vaarten enz. in Leeuwarderadeel. (1835?).

Waterstand.

Rapport omtrent den — in Leeuwarderadeel op zomerpeil, het plaatsen van verkenmerken enz. 1826. 4 pags.

Ijsbanen.

Stukken betreffende — , aanstellingen tot baanveger enz. 1861—1888. In 1 omslag.

Z.

VERKIEZINGEN.

Gemeenteraad.

Stukken betrekkelijk de verkiezingen van leden voor den Gemeenteraad; met de geloofsbrieven der toegelaten leden. 1851-1899.

Kieswet (De.) Wet van 7 September 1896 (Stbl. no. 154). 's Gravenh. 1897. 8o. (Gedrukt).

Ontwerp van wet tot nadere wijziging van eenige bepalingen der Kieswet. 1900. (Gedrukt).

Kiezerslijsten en extract-kiezerslijsten ten gebruike op de stembureaux. 1870—1887.

Kiezerslijsten ten gebruike op de verschillende stembureaux. 1889-1893.

Sluiten