Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kiezerslijsten.

Kiezerslijsten voor do Tweede Kamer, Provinciale Staten en den Gemeenteraad. 1888 — 1902/03. (Gedrukt.)

Opgaven van belastingschuldigen op de kohieren der Directe Belastingen. 1878-1901. 23 deeleu.

Stukken dienende tot het opmaken der — 1888, 1897—1902.

Provinciale Staten.

Stukken betrekkelijk de stemming van leden der — 1825 en

1847.

Staten van stemgerechtigden tot benoeming van kiezers voor den landelijken stand. 1829—1841.

Stoten-Generaal.

Stukken betrekkelijk de verkiezing van leden voor de —

1848, 1849 en 1852.

AA.

VERVOERMIDDELEN, POST- EN TELEGRAAFDIENST ENZ.

Beurtschepen.

Lijsten van aangestelde veer- of beurtschippers op Leeuwarden. 1876.

Ileurtveer Leeuwarden—Stiens.

Reglement op het — vastgesteld door de Gemeenteraden van Leeuwarderadeel en Leeuwarden. 1854.

Steain Tramways-Company (Frieslani.)

Statuten van de — 1884.

Stoombooten.

Verordening op de — in Leeuwarderadeel 1878/9. Met wijzigingsbesluit. 1885.

Hierbij: Verschillende reglementen en tarieven voor de stoombootdiensten in do provincie Friesland.

Verordening op het doorvaren van stoombooten door de bruggen en langs de buurten in Idaarderadeel. 30 Dcc. 1872, (Afschrift).

Sluiten