Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid. De waarheid kan alleen op overtuiging rusten.

Het is deze vaste overtuiging der waarheid van het geloof van ieder mensch, waarvoor wij het goddelijk menschenrecht van gewetensvrijheid eischen. Het maakt geen verschil wat dat geloof zijn moge, wat anderen over deszelfs waarheid denken en gevoelen, — elk rechtschapen mensch moet de overtuiging van zijn medemensch eerbiedigen.

En daartoe wordt de strikte nakoming van slechts één enkel gebod vereischt, dat door alle godsdiensten verkondigd wordt: „Gij zult uw God liefhebben en uwen naaste beminnen !"

Sluiten