Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat -prót? DT^X „daaröin heeft (iod, u« ' dl* is oogenschijnlijk gedaan met het doel om daarmede te kennen te geven, dat Jezus, op w.en men dit vers tracht toe te passen, als „God" wordt aangesproken

8 36 ""Tl ^ „van geslacht tot geslacht en niet

geiijk de Statenbijbel „elk geslacht tot geslac t.

8 37. bw van ^:vr. „het bijslapen (Neh. 2 .6), Mn van rad. mi! „met lust bevangen (Num. 11 . 4), ""CD „schitterende" (Jes. 59 : 19); "^el

(1 Kon. 6 : 30); 3H7 PUOm: „gelyk bewerkt goud (Ex. 28-: 13), msp-i1? „in kunstig borduursel (Ps 13C». M>, van rad. „aanmengen (Lev. 2. 4), n N3 0 „komen" voor gemeenschap (Gen. 38 . 10), 3,, „n ligdom" (II Kon. 24: 13.) .

§ 38. rCnn, van rad. ..begeeren U0^^,^

HH"n van rad. PIP „verlangen (Is. 10*. . l o) In V jikrah Rabbah hoofdst. 7, vindt men /' "

boetedoening staan gelijk aan di ''' c" '

alsmede in Sotah 5b, Sanhedrin -K b, dat dit ook van toepassing is op onderwerping van kwade nel&j°^l , S 39 In verband met verzen 18 en 19 waarin David verklaart dat God met brandoffers niet gediend is en ook in overeenstemming met de offers van gerecht!^ heid" in dit vers (21) gebigd hebben wij het woord

als „volmaakt' iEz. 27: 3; ïd. 28. 12) en D als „ware offers" (Hos. 14: 3) vertaald

§ 4(). Matth. 24, verzen a-12 Trakt. Sotah 4 Jb. , 1> I)an. 12, 12 ; 21 uit Dan 12 :. 1; 28 uit Hab 1 8 en i^k '}Q • qn- ''O uit les 13, 10 en Ez. 32, /-8, du uit

Si4 n* J- M. W j» f V} \ S

id. 51, 6; 43 uit Jer. 2, 26; 45-51 uit Jer. 23, 1-3 en

Micha 3, 1-12.

8 41. Exod. 12, 27 en 42; id. 13, 8 en 14.

1 42 Het is opmerkelijk, dat Mattheus (4, 4) en Lukas

(4 4) beiden dezen tekst aanhalen, als door Jezus gesproken en verklaard, doch als op den duivel zmspefcnde, wat ons als een minder juiste toepassing voorkornt.

s 43. Mark. 16: 19; Hand. 2: 34 en 3j ; kom. 8. 34'; I Cor. 15: 25; Hebr. 1: 3; id 10 13.

§ 44. De uitdrukking: ,.de rechterhand van God kan

Sluiten