Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£nliferS;?hkomt i,et ons voor'dat bu

ste h'nf S é li" f »'» dei

dit woord. S ' k V°°r de" inhaler van

nie^God'zdf 'deVr """"f voortgebracht? Is het Go, § 2 A £~

all^s^tSn "r levt^ IS" "ddrï

begin», des Ahepper, i„ »ch moTSbin> f w'K

«■svii ir*

sclien.verleide, «„ „,.„sche„.m Jder ZLtlZT" och stuit men niet alweder, met dezen re^el on nll > toe te passen, op deze onoverkomelijke moeieliikheidS wie heeft dan den duivel voortgebracht5 Als God 1

bestaat" " "" a' WM ™ • ' 5»kAL^ivdJ

heilige Op™ SMS ter neer te schrijven. Ons komt het voor dat het Xof

-enoveTd n1Vd l'" ^ pe.rsoon]ijken boózen geest tegenover den goeden en volmaakten <reest Gods a|cPPn

macht d,e het gansche menschelijk gfslacht - he? wS

in banden gekneld houdt en de oorzaak van eeuwige verdoemenis is, een wezen dus Zr, u sdbooMe deel Zijn ,d,eppi„BS„,rt, wwran H^f,

het vt r 7,'t S,ïaS'" 811,"vontruk' >«*• -™> komt tt voor dat zulk een geloof meer gelijkt od hef h«

d end om, dat spreekt van goede en kwade goden

Daarom gelooft het Jodendom niet aan een

of duivel en evenmin aan erfzonde in de beteeken," "

ISSI® Ft < S

tegen '.od. — maar het gelooft ook aan het

Sluiten