Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden was volledig om de onbewuste wetenschap dat ze niets kostte en ze er niets voor moesten afstaan.

Stiena speelde voort met de kat. Ze was in een biezonder opgewekte stemming geraakt omdat Gods toorn nevens hen was gevallen en hen zelf gespaard had en omdat ze veilig waren. Deze oorzaken werkten onbewust als een reaksie na de siddering van ontsteltenis. Stiena gaf de poes overvloedige melk tot grote ergernis van Matielde die zei dat ze het zou moeten uitboeten, maar Stiena deed dit gaarne, het was de eerste maal niet dat ze zich iets ontzegde voor haar poes, al de opofferingsgeest die ze bezat was voor die beeste. Dat was ook het enigste wezen dat haar vriendschap bewees. Tevens dacht ze weer aan haar gestorven zuster en aan haar spelen vroeger, ze leek verjongd aldus, vol vroomheid en uit zichzelven zonder kwade voornemens of gedachten.

En ook haar wezen leek verjongd wijl ze zich verkneukelde in de koestering van Ons Here's grasie, nu ze nog rechtstreeks onder de indruk was van al die akelige dingen.

Matielde was zich gaan verkleden en dacht aan heel iets anders. Onophoudelik spookten

li 3

Sluiten