Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zou hij in de kerk kunnen? vroeg Matielde, ik zou dat eens willen zien! Heeft hij nog nooit heilige Hosties verbrand?

— En wat zal het helpen als hij naar de kerk gaat? Hij zal toch niet lezen, hij is een

volslagen heiden.

_ Maar hij moet toch gaan! schreewde

Marie en begon plots als een razende, van blijdschap te dansen. Hij moet toch gaan!

En toen klemde ze haar tanden opeen zodat het geknars door merg en beenderen drong, ze fronste haar wenkbrauwen en keek nijdig en triomfantelik in de verte.

Ook Stiena geraakte opgewonden en verwachtte dat de pastoor hem eens goed onder handen nam. Haar zuster kreeg een aanval van bittere haat en besprak gebeurlike dwangmaatregelen tegen hem, dingen die haar zo maar door het brein schoten en waarvan de zachtste kwelling levend vladen was. Ja, ze moesten hem levend het vel afstropen.

Marie zei niets meer en vergenoegde zich

geheimzinnig te grijnzen.

Maar de jongens kwamen van school en de zusters waren niet erg verlustigd met die bengels in aanraking te komen, want die vriendschap van Stifnie en Marie beschouw-

Sluiten